กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

พิทักษ์ ทองเกษม

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 10 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมของสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ว/ด/ป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

7-8 กรกฎาคม 2558

อบรมพี่รับน้อง

ข้างสนามกีฬา มรส.

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ

9 กรกฎาคม 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558

ของมหาวิทยาลัยฯ

หอประชุมวชิราลงกรณ

กองพัฒนานักศึกษา

10 กรกฎาคม 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 ของวิทยาลัยฯ

ห้องศรีวิชัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

13-14 กรกฎาคม 2558

– กิจกรรมตักบาตรรับขวัญน้องใหม่

– กิจกรรมรับน้องใหม่ วนช. ประจำปี 2558

– กิจกรรมบาศรีสู่ขวัญ

– กิจกรรมเฟรซชี่ไนท์ ประกวดดาวเดือน วนช.

ข้างสนามกีฬา มรส. และห้องโถงหอประชุมวริราลงกรณ

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ

  

แผนกิจกรรมนักศึกษาใหม่สาขาธุรกิจการบิน
และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (โรงแรม inter)
 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

ว/ด/ป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

9 กรกฎาคม 2558

-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาธุรกิจการบิน (ช่วงเช้า)

– เดินทางไป วิทยาลัยฯ อำเภอเกาะสมุย (ช่วงบ่าย) 

– กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ที่เดินทางมาจาก

ฝั่งสุราษฎร์ธานี  (ช่วงเย็น)

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

10-12 กรกฎาคม 2558

-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

11-12 กรกฎาคม 2558

– กิจกรรมสานสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

13 กรกฎาคม 2558

 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่

ลานห้องโถง ชั้น 1

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

1 อาทิตย์ ก่อนเปิดเทอม

อบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

 14- 29 กรกฎาคม 2558

(ช่วงเย็น 18.00-21.00)

-กิจกรรมสันทนาการ, ละลายพฤติกรรม,

แจ้งกฎระเบียบวินัย,ประชุมร้องเพลงเชียร์

ห้องประชุมเฉวง

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

30-31 กรกฎาคม 2558

– กิจกรรมรับน้องใหม่ วนช. ประจำปี 2558

– กิจกรรมเฟรซชี่ไนท์ , ประกวดดาว-เดือน-ดาวเทียม

ห้องประชุมเฉวง

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

  

ดาวน์โหลด : กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Leave us a Comment