กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจการบิน และการจัดการโรงแรม ประจำปี 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2558
พิทักษ์ ทองเกษม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2558

แจ้งกำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 

– นักศึกษาธุรกิจการบิน

– นักศึกษาการจัดการโรงแรม

 

รายละเอียดกำหนดการ : กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาธุรกิจการบิน และการจัดการโรงแรม ประจำปี 2558

Leave us a Comment