กำหนดการคัดเลือกนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2556

พิทักษ์ ทองเกษม

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. 2556

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2556

ผู้กู้รายเก่าเข้ารับการสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์

ผู้กู้รายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์

ประกาศผลการพิจารณาวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ และหนังสือรับรองรายได้กำหนดการคัดเลือกนักศึกษา กยศ. ปี 2556

Leave us a Comment

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2556

พิทักษ์ ทองเกษม

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. 2556

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2556

ผู้กู้รายเก่าเข้ารับการสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์

ผู้กู้รายใหม่เข้ารับการสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์

ประกาศผลการพิจารณาวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ และหนังสือรับรองรายได้กำหนดการคัดเลือกนักศึกษา กยศ. ปี 2556

Leave us a Comment